گزارش نویسی(قسمت اول)

گزارش نویسی(قسمت اول)

16:25 1394/11/19

گزارش چیست ؟ و کاربرد آن کدام است؟

گزارش در لغت به معنای تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام یافته ( فرهنگ عمید) بیان و اظهار ( فرهنگ معین ) و در اصطلاح انتقال اطلاعات از فرد یا افرادی که آنها را می دانند و یا بطریقی علمی به دست آورده اند، به فرد یا گروهی که نمیدانند و نیازمند اطلاعات مزبور برای اتخاذ تصمیم تا انجام یک کار می باشند.


گزارش در لغت به معنای تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام یافته ( فرهنگ عمید) بیان و اظهار ( فرهنگ معین ) و در اصطلاح انتقال اطلاعات از فرد یا افرادی که آنها را می دانند و یا بطریقی علمی به دست آورده اند، به فرد یا گروهی که نمیدانند و نیازمند اطلاعات مزبور برای اتخاذ تصمیم تا انجام یک کار می باشند.

البته از گزارش تعریف های زیادی به عمل آمده که می توان گفت به اندازه تعریف کننده ، تعریف وجود دارد. بنابراین خود را درگیر آن نمی کنیم و سعی می کنیم بیشتر به کاربرد گزارش بپردازیم.

کاربرد گزارش را از دو دیدگاه نگاه می کنیم یکی در سازمان و دیگری در اجتماع.

کاربرد گزارش در سازمان ، به عنوان ابزار مدیریت در جهت انجام وظایف مدیران و گردش مطلوب کار سازمان و ایجاد ارتباطات رسمی سازمان می باشد که عمده کارآئی آن عبارت است از :

 • برنامه ریزی، ساماندهی و هماهنگی
 • اطلاع از اجرای صحیح دستور ( کنترل )
 • آگاهی از وظایف واحدها ( هدایت )
 • آگاهی از پیشرفت کار ( رهبری )
 • آگاهی از روشهای انجام کار
 • آگاهی از کمال یا نقص فرامین
 • اطلاع از مشکلات ( کنترل )
 • اطمینان از ابلاغ مصوبات و مقررات
 • ارزیابی توانائیهای مجموعه تحت سرپرستی

در اجتماع به ویژه در اداره امور کشور و در خصوص اجرای وظایف مختلف دولت، کاربرد گزارش را می توان به قرار زیر برشمرد :

 • شناخت تنگناها و نارسائیها و چاره اندیشی
 • استفاده در برنامه ریزیهای اجتماعی
 • شناخت ویژگیهای جامعه
 • شناخت نیازهای جامعه
 • شناخت انتظارات جامعه از دستگاه حکومت

گونه های مختلف گزارش

کاربرد گزارش در سازمان و اجتماع و اهمیت فوق العاده آن در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری، گونه های متنوعی از آنها را ایجاب می نماید.اما رعایت اصل اختصار اجازه نمی دهد که درباره تمامی آنها ولو سخنی کوتاه داشته باشیم. از این رو دامنه بحث را به گونه هایی از گزارشها که بیشتر مورد نیاز مخاطبین محترم این مجله می باشد محدود می نمائیم.

در اینجا گونه های گزارش را از دو جهت مورد شناسائی قرار می دهیم. از دیدگاه کاربرد و از نظرگاه محتوا وهدف که برای ملاحظه آنها در یکجا و سهولت در جهت در شکل نمودار های شماره 1 و 2 ارائه می گردد.

نمودار شماره1

 

 

شکلهای مختلف گزارش

در عصر کنونی گزارشها به اشکال مختلف ارائه می گردند. دیگر همانند گذشته گزارش فقط منوط و موکول به گزارشهای کتبی نیست. ناگفته پیداست که عصر کنونی و پیشرفت دانش و تخصص بشر و توسعه دامنه ارتباطات شکلهای دیگری از گزارش را ایجاب می نماید که عمده آنها به قرار زیر است:

 • گزارشهای کتبی
 • گزارش شفاهی
 • گزارشهای تلفیقی
 • گزارشهای اینترنتی

که با توجه به رعایت اختصار، زیر مجموعه های هریک به شرح جدول زیر ارائه می گردد.

 

 

 

منبع:دکتر حسین علیان 

 

690
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 

 
Captcha


 


سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان