لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


مقاله نویسی(قسمت سوم)

مقاله نویسی(قسمت سوم)

1394/11/19

عنوان مقاله، بایدها و نبایدها:

عنوان مقاله به ظاهر چند کلمه بیش نیست، اما یکی از مهمترین عناصر یک مقاله است.که دارای ارزشی غیرقابل تخمین می باشد. چه بسا موضوع مقاله ای مورد علاقه و توجه خواننده باشد، اما به دلیل جذاب نبودن عنوان، فرد از آن مقاله بگذرد، و یا حتی به دلیل طولانی بودن عنوان، خواندن عنوان را نیز به پایان نرساند. درواقع نویسنده مقاله هنگام انتخاب عنوان باید از دیدگاه سردبیر، خواننده و یا سایر محققین به مقاله خود بنگرد. برای اینکار باید روی پرسش اصلی مطالعه خود متمرکز شد تا خواننده از اصل موضوع آگاه شود.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت دوم)

مقاله نویسی(قسمت دوم)

1394/11/19

مقاله را می توان به دو طریق طبقه بندی نمود: 

  1. طبقه بندی بر اساس هدف نوشتن، که بر این اساس به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول مقاله هایی هستند که به منظور ارائه در سمینارهای علمی تألیف و تدوین می شوند. گروه دوم، به منظور چاپ در نشریه ها.
  2. طبقه بندی مقاله ها بر اساس محتوا و شیوه تدوین، بر این اساس مقاله را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

 


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت اول)

مقاله نویسی(قسمت اول)

1394/11/19

قسمت اول:

مقدمه

امروزه نوشتن مقاله های علمی، یکی از راههای برقراری ارتباط بین محققان، دانش پژوهان و دانشجویان می باشد. برای نوشتن یک مقاله مطلوب، قبل از هر چیز، باید به شیوه نگارش مقالات توجه نمود. آشنا بودن با اصول اولیه نگارش، از مهمترین مراحل نوشتن یک مقاله خوب است؛ در اینجا هدف ما از نوشتن این مطلب ، آشنا شدن مخاطبان و دانش پژوهان عزیز با ویژگیهای یک مقاله خوب، و نیز بیان مواردی است که بی توجهی به آنها باعث زیر سؤال رفتن اعتبار علمی نویسنده و نوشته می گردد.

 


ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان