لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


مقاله نویسی(قسمت سیزدهم)

مقاله نویسی(قسمت سیزدهم)

1394/11/19

سرقت علمی

مقالة علمي، ارائه دهنده مكتوب نتايج به دست آمده از يك موضوع تحقيقاتي است كه بر پاية نتايج آزمايش ها و شواهدي كه محقق آنها را طراحي و اجرا نموده، استوار است. هرگونه تغيير در ارائه نتايج و تأليف بر اساس غير ذهنيات و تفكرات مؤلف يا محقق و عدم استناد صحيح به كارهاي ديگران مي تواند تحت عنوان تقلب علمي نام گذاري شود و كاهش اخلاق علمي را در بر داشته باشد.

شيوه هاي تقلب علمي در چاپ و تأليف مقالات را مي توان به صورت زير فهرست كرد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت دوازدهم)

مقاله نویسی(قسمت دوازدهم)

1394/11/19

ارسال همزمان يك مقاله به دو مجله: خوب يا بد؟

پژوهشگران به دلايل مختلف تمايل دارند مقاله را زودتر چاپ كنند. رقابت علمي با ساير پژوهشگران يا گروه هاي تحقيقاتي، جذب بودجه هاي تحقيقاتي، ارتقاي هيأت علمي، شركت در امتحان يا بي صبري براي ديدن نام خود در اينترنت از جمله اين دلايل است اما موكداً توصيه مي شود هرگز مقاله خود را به طور همزمان به دو مجله نفرستيد. چرا كه اين اقدام غير اخلاقي مي تواند نتايج غير منتظره اي به بار آورد و باعث رد مقاله از سوي هر دو مجله و تخريب سابقه علمي شما گردد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت یازدهم)

مقاله نویسی(قسمت یازدهم)

1394/11/19

مراجع و مرجع نگاري

مرجع نگاري ‌در متون علمي و پژوهشي پديده اي رايج مي باشد. متون علمي اعم از كتاب، انواع مقالات و پايان نامه ها به لحاظ ساختار با هم متفاوتند اما به لحاظ درج مراجع به يكديگر شباهت دارند. اين امر گوياي اهميت آشنايي با اصول مرجع نگاري با توجه به كاربردهاي آن است.

رعايت اسلوب صحيح در مرجع نگاري باعث وحدت رويه و سهولت كار خوانندگان جهت دسترسي به مراجع نوشتار مورد نظر مي گردد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت دهم)

مقاله نویسی(قسمت دهم)

1394/11/19

بخش ضميمه

قسمت ضميمه اين فرصت را در اختيار شما قرار مي دهد تا بدون آنكه جريان مقاله را قطع نماييد اطلاعاتي هرچند غير ضروري را كه مي تواند به روشن ساختن مطلبي در مقاله كمك نمايد مطرح كنيد. در واقع اطلاعات اين قسمت، مكمل يا اضافي محسوب مي شوند و ذكر آنها براي درك اصل مقاله لازم نمي باشد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت نهم)

مقاله نویسی(قسمت نهم)

1394/11/19

ايده ها و پیشنهادها

در انتهاي بحث بايد دقيقاً اشاره كنيد كه به چه تحقيقاتي در اين زمينه نياز است و صرفاً اينكه بگوييد « بايد مطالعات گسترده تري در اين زمينه صورت بگيرد » كافي نيست و نوشته اي كليشه اي محسوب مي گردد.

 


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت هشتم)

مقاله نویسی(قسمت هشتم)

1394/11/19

نتيجه گيري

ذكر مزيتهاي حاصل از پژوهش و كاربردهاي تئوري و عملي آن از تأثيرگذارترين بخشهاي بحث است كه به عنوان نتيجه گيري در پايان آن (معمولاً پاراگراف آخر) ارائه مي شود. می توان با در نظر گرفتن بخش جداگانه اي با عنوان نتيجه گيري پيام نهائي مقاله را در اين قسمت بیان نمود. ارائه نظريه و پاسخ به سوال تحقيق دو موضوع مهمي هستند كه در اينجا مطرح مي گردند. همواره به خاطر داشته باشيد كه بحث و نتيجه گيري بايد در محدوده يافته هاي پژوهشي شما باشد نه اينكه به چيزي فراتر از آن بپردازد. اينكار تنها ذهن خواننده را مشوش مي كند و نهايتاً نتيجه قانع كننده اي به دست وي نخواهد داد. خوانندگان مقالات علمي دنبال نتيجه گيريهاي محكم، استوار و تأييد شده با واقعيت مي گردند لذا نتيجه گيري بايد واضح بيان گردد با اين حال در تفسير نتايج نيز نبايد راه افراط را در پيش گرفت. بايد خواننده را تا حدي آزاد بگذاريد تا خود به سازماندهي ذهني مفاهيم بپردازد.  

 

 


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت هفتم)

مقاله نویسی(قسمت هفتم)

1394/11/19

بحث

بحث يكي از اساسي ترين اجزاي مقاله پژوهشي مي باشد كه نگارش آن بر قوه ادراك و استنباط نويسنده استوار است. در اين قسمت بايد سعي كنيد ذهن مخاطب را در مسيري به جريان اندازيد كه از موضوعات اختصاصي (يافته هاي خود) آرام آرام به سوي موضوعات عمومي (يافته هاي قبلي و پذيرفته شده) حركت كند. بنابراين بحث با بيان يافته هاي اصلي پژوهش آغاز و ضمن بيان يافته هاي قبلي كه در مقدمه نيز به آنها اشاره شده، به ارتباط آنها با نتايج فعلي مي پردازد و نقاط ضعف و قوت آنها را مورد قضاوت قرار مي دهد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت ششم)

مقاله نویسی(قسمت ششم)

1394/11/19

یافته های مقاله:

بخش يافته ها پاسخ اختصاصي به پرسش هاي پژوهشي و اهدافي را كه در بخش مقدمه مطرح گرديده فراهم مي نمايد. اين پاسخ ها بعضاً مطابق انتظار ما هستند ولي اگر مخالف با ايده اوليه ما نيز باشند بايد آنها را گزارش نماييم. معمولاً اين بخش حاوي تفسير اطلاعات يا جملاتي كه نيازمند ذكر منابع باشند نيست. بخش يافته ها تركيبي از متون (روايت مطلب)، جدولها (خلاصه ساختن شواهد) شكلها (برجسته ساختن يافته ها ی مهم) و آمارها مي باشد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت پنجم)

مقاله نویسی(قسمت پنجم)

1394/11/19

مقدمه مقاله:

مقدمه در حكم نقشه راه كل مقاله مي باشد. هدف اصلي از بيان مقدمه پاسخ به اين پرسش است كه چرا پژوهش انجام شده است؟

به طور كلي ساختار مقدمه از توالي زير پيروي مي كند:

  • ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت آن
  • مروري كوتاه بر متون علمي موجود
  • بيان منطق منجر به انجام پژوهش
  • بيان هدف مطالعه

 


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت چهارم)

مقاله نویسی(قسمت چهارم)

1394/11/19

چکیده

بخش چكيده در واقع به مثابه مينياتوري از مقاله مي باشد در اين بخش شما عصاره مطالعه خود را با تأكيد بر جنبه هاي مهم و جديد آن بيان می كنيد . در نظر داشته باشيد طيف افرادي كه به چكيده مقاله شما دسترسي دارند بسيار وسيعتر از افرادي است كه به متن كامل مقاله دسترسي مي يابند. اكثر خوانندگان معمولاً پس از مطالعه چكيده در مورد تهيه و مطالعه متن كامل مقاله يا ارجاع به آن تصميم گيري مي كنند. در واقع پس از عنوان، مقام دوم از لحاظ اهميت چكيده است. از اين رو نگارش اين بخش از مقاله دقت ويژه اي را مي طلبد.

 


ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان