لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


پایان نامه نویسی(قسمت نهم)

پایان نامه نویسی(قسمت نهم)

1394/11/19

قبل از دفاع

دانشجو قبل از دفاع و مشخص شدن روز آن ،لازم است اموری را انجام دهد تا با دلی آسوده بتواند در جلسه دفاعیه حضور یابد و به وظیفه خود عمل کند. او باید قبل از هر چیز مطمئن باشد که آمادگی لازم را در این زمینه به دست آورده است. در واقع از آنجا که دانشجو خود شخصا این تحقیق را انجام داده، طبیعی است که بر کار خویش مسلط باشد. 


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت هشتم)

پایان نامه نویسی(قسمت هشتم)

1394/11/19

از نکات قابل توجه در نگارش پایان نامه رعایت قواعد و اسلوب نگارش است. توجه به رسم الخط ها می تواند بسیار مفید باشد. در واقع توجه به چنین مسأله ای کار تایپیست را هم آسان می کند و ضمن اینکه تمرینی برای دانشجو برای ورود به عالم نویسندگی است ، کار را برای چاپ نهایی نیز آسان تر می سازد.


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت هفتم)

پایان نامه نویسی(قسمت هفتم)

1394/11/19

مندرجات پایان نامه 
فهرست مندرجات پایان نامه یا رساله شامل مطالب زیر است : 

  1. مقدمه
  2. طرح مسأله

ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت ششم)

پایان نامه نویسی(قسمت ششم)

1394/11/19

ویژگیهای یک پایان نامه خوب

یک پایان نامه خوب پایان نامه ایست که در تهیه آن به همه ظرایف و نکات ریز و درشت عنایت شده باشد. توجه و هوشیاری دانشجو می تواند به او کمک کند تا جلوی بسیاری از ایرادهایی که ممکن است استاد راهنما ، استادان مشاور و یا اعضا کمیته تحصیلات تکمیلی ، گروه و یا دانشکده بگیرند، گرفته شود. در زیر مجموعه مواردی آورده شده است که باید دانشجو از آغاز تا فرجام مدنظر داشته باشد و همواره کار خویش را با آنها مطابقت و ارزیابی نماید تا نکته ای فراموش نشده باشد.


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت پنجم)

پایان نامه نویسی(قسمت پنجم)

1394/11/19

بررسی تحقیقات انجام شده

در این راستا باید به چند نکته توجه داشت

  1. جستجوی کاملی در رابطه با مسأله مورد تحقیق باید انجام گیرد. و اطمینان حاصل شود که کار مشابهی در حال انجام نیست.
  2. پژوهشهایی که تاکنون انجام شده دسته بندی شود.
  3. پژوهش های انجام شده نقد و نواقص آن مطرح گردد.

ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت چهارم)

پایان نامه نویسی(قسمت چهارم)

1394/11/19

حمایت مالی از پایان نامه و رساله

امروزه اهمیت پایان نامه ها و رساله بر هیچ شخص و یا تیم علمی پوشیده نیست و بعضا این مستندات علمی سرآغاز یک سلسله پژوهشهای مفصل و اساسی در آن زمینه بوده اند. اما مساله اینجاست که زمانیکه دانشجویان درگیر مشکلات زندگی هستند و از نظر مالی و مادی در مضیقه اند ، طبعا نمی توانند کار خوبی تحویل دهند.


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت سوم)

پایان نامه نویسی(قسمت سوم)

1394/11/19

انتخاب موضوع پایان نامه

بهتر است موضوعات پایان نامه در ارتباط با مسائل و مشکلات موجود در زمینه موضوعی خاص باشد. کسانی که به این موضوع اعتقاد ندارند یا ارزش دانشجو را نمی دانند و یا اینکه به حل مسائل و مشکلات موجود در فضای جامعه و صنعت علاقه ندارند، ویا اینکه بر کثرت کار و گرفتاری نمی توانند در این زمینه بیندیشند و لذا شتابزده موضوعی را که خود در نظر دارند و یا دانشجو پیشنهاد می کند ، می پذیرند بدون توجه به اینکه موضوع مزبور در سلسله مسائل و مشکلات محلی از اعراب داشته باشد.


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت دوم)

پایان نامه نویسی(قسمت دوم)

1394/11/19

طرح پیشنهادی پایان نامه و رساله

آماده کردن طرح پیشنهادی تحقیق گام مهمی در فرآیند تحقیق است. طرح پیشنهادی مانند نقشه اولیه است که مهندسان عمران پیش از آغاز به کار ساختمان تهیه می کنند. پیش نویس طرح ، تجزیه و تحلیلی که توسط دانشجو و استاد راهنما انجام می گیرد و تعدیل می شود. در یک نگاه کلی هنگامیکه دانشجو طرح تحقیق خود را آماده می کند باید به سؤالات زیر پاسخ گوید :


ادامه مطلب ...

پایان نامه نویسی(قسمت اول)

پایان نامه نویسی(قسمت اول)

1394/11/19

پایان نامه

در این کتاب اصول تدوین پایان نامه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا و همچنین نحوه برگزاری مراسم دفاعیه پرداخته می شود. تعریف پایان نامه، انتخاب موضوع پایان نامه، ویژگیهای یک طرح پیشنهادی برای پایان نامه، خصوصیات یک پایان نامه خوب، موارد اداری و فنی که حتما باید لحاظ گردند، زمانبندی ارائه، اصول چکیده نویسی و مکانیسمهای قبل از دفاع، وظایف استاد راهنما، استاد مشاور، کمیته داوران، نظام نمره گذاری و ارزشیابی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.


ادامه مطلب ...

مقاله نویسی(قسمت چهاردهم)

مقاله نویسی(قسمت چهاردهم)

1394/11/19

توصيه هايي به پژوهشگران و نويسندگان جوان

در اينجا به آن گروه از پژوهشگران جواني كه در ابتداي راه هستند توصيه مي كنيم:


ادامه مطلب ...سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان